Kristína Mésároš
  • News: 24 May 2018 — 24 May 2018
    Tu si môžete prečítať rozhovor k výstave "Večný hlad" https:
  • News: 24 May 2018 — 24 May 2018
    Pár fotografií z vernisáže v Dub Gallery
    A few pictures from opening in Dub Gallery https:

    All news →